Quabit, plan de negocio 2017-21

http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t=%7B490ebab2-3589-4dde-afd3-a56184c1fd55%7D